1. HOME
  2. Blog
  3. บริการ
  4. คุณต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนรถยนต์เมื่อไหร่

BLOG

Blog

บริการ

คุณต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนรถยนต์เมื่อไหร่

เราคิดว่ารถยนต์ของเรามีอายุการใช้งานกี่ปีแบบที่ไม่ได้มีปัญหาเลย แต่ก็อย่าลืมว่าบางครั้งรถยนต์ใหม่ ๆ ก็ยังเกิดปัญหาเลย แล้วจะวางใจได้อย่างไรว่ารถยนต์ที่มีอายุการใช้งานจะไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาสังเกตุอาการของรถเราว่ามีความปกติหรือผิดปกติหรือไม่ อย่างไร

น้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง

เคยสังเกตไหมคะว่า ทุก ๆ 5,000 – 10,000 กิโลเมตร
คุณจะต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยให้น้ำมันนั้นสามารถหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่าง ๆ
ที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หัวเทียน สำหรับหัวเทียนนั้น


เมื่อไรก็ตามที่มันเริ่มเสื่อม ให้ทราบไว้เลยนะคะว่า
รถยนต์จะเริ่มอาการสะดุดตามมา คล้าย ๆ กับรถกระตุกนั่นแหละค่ะ คุณควรที่จะเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ทุก
ๆ ระยะประมาณ 40,000 กิโลเมตร

น้ำมันเกียร์ และไส้กรองน้ำมันเกียร์


เพราะรถยนต์ของคุณนั้นมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา การใช้งานมาก ๆ
ก็อาจส่งผลทำให้เกิดการสึกหรอ และเสื่อมสภาพตามมา ดังนั้น เพื่อยืดอายุการใช้งาน
อย่าลืมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เมื่อรถถึงระยะ 20,000 – 40,000 กิโลเมตรกันนะคะ

ผ้าเบรก


อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของรถยนต์ที่ใช้สำหรับการหยุดรถ
เมื่อไรก็ตามที่รถยนต์ของคุณเริ่มมีเสียงดังเอี๊ยด ๆ ขณะเบรกละก็
นั่นเป็นสัญญาเตือนแล้วนะคะว่าให้รีบจัดการเปลี่ยนทันที ไม่งั้นละก็เรื่องใหญ่แน่ ๆ หรือถ้ายังไม่มีอาการ
แต่ระยะรถยนต์อยู่ที่ 50,000 – 70,000 กิโลเมตรแล้วละก็ อย่าลืมหาเวลาไปเช็คผ้าเบรก
หรือเริ่มสังเกตอาการกันให้ดีนะคะ

แบตเตอรี่


ไม่ว่าจะเป็นแบบแห้งหรือแบบเปียก ก็ต้องดูแลและตรวจเช็กกันให้ดี
แม้ว่าแบบแห้งจะมีอายุการใช้งานนานกว่า แถมไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรมาก แต่ก็มองข้ามไม่ได้นะคะ
จะให้ดีละก็หมั่นตรวจเช็กคุณภาพแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณทุก ๆ ปีนะคะ

ไส้กรองอากาศ


หากรถยนต์ของคุณมีสิ่งสกปรกเข้าไปมากนอกจากจะทำให้เครื่องกรองอากาศอุดตันแล้ว
ยังทำให้กำลังเครื่องยนต์ลดลง อัตราการเผาไหม้ของเครื่องก็ทำได้ไม่เต็มที่ ดังนั้น
อย่าลืมหมั่นทำความสะอาดทุก 3,000 – 5,000 กิโลเมตรนะคะ แล้วควรเปลี่ยนใหม่ ๆ ทุก 1 ปี
หรือเมื่อใช้ไปถึง 20,000 กิโลเมตร