ซ่อมเครื่องยนต์ รถมินิ

บริการซ่อมเครื่องยนต์ มินิ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สาเหตุก่อน เช่นเครื่องเดินไม่เต็มสูบ เซนเซอร์บางจุดเสีย น้ำมันซึม เครื่องยนต์กินน้ำมันเยอะ เร่งไม่ออก หรือ มินิ ไฟรูปเครื่องโชว์ หรือขึ้น Drive train
สาเหตุปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ โดยเครื่องมือเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ ให้ถูกต้อง จึงสามารถซ่อมได้เชิญแวะมาปรึกษาที่บอมออโต้เซอร์วิส