ซ่อมหม้อน้ำ รถมินิ

“ระบบน้ำหล่อเย็น สำคัญไฉน”
ใช่ว่า เติมน้ำอะไรก็ได้ ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับน้ำยาหล่อเย็น
การขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง และ ความเชื่อเรื่อง “Infinity” ในระบบหล่อเย็น

“ระบบน้ำหล่อเย็น สำคัญไฉน”
หลายๆ ท่านที่เคยเปิดฝาหม้อน้ำรถยนต์ออกมาดู คงจะต้องเคยเจอพบกับคราบสีน้ำตาลและน้ำสีน้ำตาลภายในหม้อน้ำซึ่งเกิดจากสนิมในระบบหล่อเย็น

(*) สนิมเป็นผลจากการทำปฏิกริยาของออกซิเจนกับโลหะ ซึ่งเมื่อเกิดสนิมขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับโลหะชนิดใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายจากการผุกร่อนที่เกิดขึ้นต่อโลหะนั้นๆ การเกิดสนิมในระบบหล่อเย็นก็เช่นกัน

(*) ในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์โดยระบบหล่อเย็นนั้น ระบบหล่อเย็นจำเป็นต้องใช้น้ำเป็นตัวระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นน้ำที่ใช้ในระบบหล่อเย็นจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยลดหรือป้องกันการเกิดสนิมในระบบหล่อเย็น เพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบหล่อเย็นให้ยาวนานยิ่งขึ้น

*** นอกจากนี้ หลายท่านยังคงมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ำยาหล่อเย็น อาทิเช่น

– น้ำยาหล่อเย็นก่อให้เกิดปัญหารั่วซึมในระบบหล่อเย็น ทั้งที่จริงแล้ว ระบบหล่อเย็นอาจจะมีการรั่วซึมอยู่ก่อนแล้วเพียงแต่ไม่สามารถสังเกตเห็น แต่สำหรับน้ำยาหล่อเย็นซึ่งมีการใส่สีลงไปด้วยเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นรอยรั่วได้ง่าย เมื่อเติมลงในระบบจึงทำให้เห็นว่าระบบมีรอยรั่ว จนอาจส่งผลให้เข้าผิดว่าน้ำยาหล่อเย็นก่อให้เกิดการรั่วในระบบหล่อเย็น

– น้ำยาหล่อเย็นที่มาพร้อมรถจากโรงงานผู้ผลิตรถ ถ้าพร่องลงก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้ อันที่จริง น้ำยาหล่อเย็นที่มาจากโรงงานผู้ผลิตรถนั้น เป็นน้ำยาหล่อเย็นที่มีคุณภาพดีในการป้องกันสนิมและการกัดกร่อน หากเติมน้ำเปล่าลงไปย่อมส่งผลให้น้ำยาหล่อเย็นนั้นเจือจางลง และส่งผลให้ประสิทธิภาพการปกป้องลดลงด้วยเช่นกัน

– การดูแลระบบหล่อเย็น ต้องคอยหมั่นตรวจสอบน้ำในระบบหล่อเย็น ถ้าระดับน้ำลดลงให้เติมน้ำลงไปให้เต็มดังเดิม ที่จริงระบบหล่อเย็นนั้นเป็นระบบปิด น้ำที่ไหลวนอยู่ในระบบไม่สามารถที่จะลดลงได้ สาเหตุที่จะทำให้ระดับน้ำลดลงได้ก็คือมีจุดรั่วในระบบหล่อเย็น การหมั่นคอยตรวจสอบระดับน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่การเติมน้ำลงไปนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ เนื่องจากสาเหตุที่แท้จริงของการที่ระดัยน้ำลดลงนั้นก็คือมีการรั่วซึมในระบบ การตรวจหาและแก้ไขซ่อมแซมจุดที่รั่วซึมต่างหากจึงเป็นการแก้ที่ถูกต้องและยั่งยืน

– สำหรับน้ำที่จะนำมาเติมเพิ่มเติมสำหรับน้ำในระบบหล่อเย็นนั้น จากการทดสอบที่ผ่านมา ผมกล้ายืนยันได้ว่า น้ำยาหล่อเย็นแท้ๆ ของ BMW นี้หละ สามารถนำมาเติมในส่วนที่ขาดได้เลย โดยไม่ต้องผสมกับน้ำใดๆ เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เหตุผลที่มักไม่เป็นที่นิยมกัน ก็ด้วยสาเหตุของราคาค่าตัวของน้ำยานี้หละที่มีราคาค่อนข้างสูงครับ